Casa Zapolya

Amplasata în centrul orasului, lânga Primarie, pe frontul stradal de nord al orasului, clãdirea a fost construitã din piatrã în sec. al XV-lea si mãritã substantial în secolul imediat urmãtor. La aspectul actual al clãdirii concurã elemente de structurã si decorative, atribuite mai multor stiluri arhitectonice precum: gotic, baroc si renascentist. In secolul al XV-lea casa era un mic palat, construit în stil gotic, ce a servit ca sediu al Dietei Transilvaniei, iar mai târziu ca resedintã a voievozilor provinciei. Aici a murit, la 21 iulie 1540, voievodul, iar mai apoi regele Ungariei, Ioan Zapolya. De acest eveniment se leaga denumirea „Casa Zapolya”, respectiv „Könighaus” (casa regeasca), atribuita monumentului. Demisolul imobilului se presupune ca a fost folosit drept inchisoare

Desi a suferit multe refaceri în cursul secolelor XVIII-XX, fatada de sud a clãdirii pãstreazã aspectul specific edificilor construite în secolul al XVI-lea. În anul 1939 aici se afla sediul Grupului Etnic German, iar dupã nationalizare, clãdirea a devenit sediu al sindicatelor. Din 1951 „Casa Zapolya” a fost transformata in muzeu, postura în care se afla si în momentul de fata. Monumentul a fost restaurat în perioada 1960-1962. Din anul 1997 muzeul este arondat Centrului Cultural „Lucian Blaga”. În toamna anului 2001 muzeul din Sebes si-a schimbat titulatura în Muzeul Municipal „Ioan Raica”.